Dostęp do Grammarly Premium

Dostęp do Grammarly Premium

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Biblioteka Główna wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium.  
Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię (zasady działania).

Zgłoszenie w sprawie założenia konta prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl). 
Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników.
W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o  czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Grammarly umożliwia korzystanie z funkcjonalności, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów:

  • w programie Word
  • w przeglądarce internetowej
  • jako aplikacja desktopowa dla Windows i macOS
  • oraz jako aplikacja mobilna

Lista aplikacji jest widoczna po zalogowaniu w zakładce Apps (z lewej strony ekranu).

Grammarly Premium dla Politechniki

Wszelkie uwagi odnośnie programu prosimy przesłać za pomocą formularza