24 absolwentów Filii PW nagrodzonych

24 absolwentów Filii PW nagrodzonych

Podczas 57. Inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku absolwentom Filii wręczone zostały nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane z działalnością przedsiębiorstw oraz nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie "Dyplom dla Płocka”. W sumie nagrodzonych zostało 24 absolwentów Filii.

Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie „Dyplom dla Płocka”

W kategorii prac magisterskich:

I stopnia:

 • mgr inż. Jakub Stanisław Regulski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt techniczny toru wyścigowego", wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Piotra Gryszpanowicza.

Wyróżnienia:

 • mgr inż. Adam Olszewski z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn za pracę pt. „Wykonanie i analiza długookresowych histogramów rozkładu mocy dla instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Płocku", wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Mariusza Sarniaka,
 • mgr inż. Klaudia Bielicka z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Analiza jakości wody w Wiśle na wysokości miasta Płocka w zakresie związków ropopochodnych", wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Pawła Grabowskiego.

W kategorii prac inżynierskich

I stopnia:

 • inż. Aneta Lisicka z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projekt zielonej rewitalizacji wybranych ulic Starego Miasta w Płocku", wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Karola Prałata, prof. uczelni oraz dr inż.  Piotra Gryszpanowicza.

III stopnia:

 • inż. Piotr Kapela z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt remontu dachu kościoła św. Dominika w Płocku", wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Artura Kopera,
 • inż. Przemysław Sobczak z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt przebudowy budynku użyteczności publicznej w Płocku", wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Dzięgielewskiego.

 Nagroda Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego

 • inż. Magdalena Lewicka z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projekt części biologicznej oczyszczalni pracującej metodą osadu czynnego w systemie zintegrowanego usuwania węgla, azotu i fosforu”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Justyny Ciemnickiej.

Nagrody Prezesa Zarządu ORLEN S.A. 

 • mgr inż. Bartosz Lewandowski z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Dobór mieszaniny rozcieńczającej wysokowrzące produkty naftowe przy oznaczeniu zawartości osadów całkowitych” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek.

II stopnia:

 • mgr inż. Filip Sikorski z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Poprawa efektywności energetycznej instalacji Destylacji Rurowo Wieżowej poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego frakcji ciężkiej do celów generacji pary wodnej” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Mariana Trafczyńskiego.

III stopnia:

 • mgr inż. Tomasz Malinowski z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Opracowanie modelu symulacyjnego instalacji DRW-III w celu optymalizacji przerobu mieszanek rop lekkich, z uwzględnieniem ograniczeń procesowych oraz wymagań jakościowych strumieni produktowych” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Petzel, prof. uczelni.

Wyróżnienie:

 • mgr inż. Arkadiusz Dominik Rycharski z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Modernizacja układu grzania wody zasilającej przemysłowego kotła parowego” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Mariana Trafczyńskiego.

Nagrody Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins

I stopnia:

 • mgr inż. Kamil Iskra z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Analiza wpływu masowego wskaźnika szybkości płynięcia proszku z reaktorów R1 i R2 na stosunek spęcznienia granulatu ACP5831D”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.

II stopnia:

 • inż. Kacper Tomczak z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badania odporności termooksydacyjnej wybranych polimerów propylenowych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.

III stopnia:

 • inż. Magdalena Gawińska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Analiza wybranych właściwości polipropylenu Moplen HP525J, jego regranulatów i mieszanek”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej,
 • inż. Bartosz Guziejewski z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie odporności termooksydacyjnej polietylenu na podstawie zmian właściwości reologicznych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.

Nagrody Prezesa Zarządu BUDMAT

 • mgr inż. Szymon Patryk Mazurowski z kierunku Budownictwo za pracę pt. ,,Projekt konstrukcji stalowej magazynu elementów wielkowymiarowych", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Kubissy.

Nagrody Prezesa Zarządu INDORAMA VENTURES POLAND

 • mgr inż. Gabriela Adriana Grala z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. ,,Badanie PET z wykorzystaniem spektroskopii z transformacją Fouriera", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej,
 • mgr inż. Jakub Wojtalewicz z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie PET z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej.

Nagroda Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości

 • mgr inż. Sylwia Pejta z kierunku Budownictwo za pracę pt. ,,Projekt koncepcyjny żłobka miejskiego z elementami standaryzacji rozwiązań przestrzennych", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anny Krawczyńskiej ­Piechna.

Nagrody Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • inż. Natalia Kobuszewska z kierunku Inżynieria Środowiska za pracę pt. ,,Ocena efektywności energetycznej w budynku jednorodzinnym", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Krajewskiej
 • inż. Kamil Kacper Dobosz z kierunku Inżynieria Środowiska za pracę pt. ,,Projekt instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Sławomira Grabarczyka
 • mgr inż. Adrian Klimiuk z kierunku Budownictwo za pracę pt. ,,Projekt konstrukcyjny stropodachu z lądowiskiem dla śmigłowca", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Piotra Wilińskiego
 • inż. Bartosz Sikorski z kierunku Budownictwo za pracę pt. ,,Projekt żelbetowej konstrukcji łukowej hali sportowej", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Piotra Wilińskiego

Nagroda Prezesa Zarządu Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 • mgr inż. Weronika Zabłotowicz z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Dzięgielewskiego.

Nagroda Prezesa Zarządu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Północne Mazowsze

 • inż. Bartosz Sikorski z kierunku Budownictwo za pracę pt. ,,Projekt żelbetowej konstrukcji łukowej hali sportowej", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Piotra Wilińskiego oraz ukończenia studiów inżynierskich z wynikiem celującym.