21 absolwentów nagrodzonych

21 absolwentów nagrodzonych

Podczas 56. Inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku absolwentom Filii wręczone zostały nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane z działalnością przedsiębiorstw oraz nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie „Dyplom dla Płocka”. W sumie nagrodzonych zostało 21 absolwentów Filii.

Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie „Dyplom dla Płocka”

W kategorii prac magisterskich

Nagroda II stopnia:

 • mgr inż. Aleksandra Katarzyna Pikulska z kierunku Budownictwo za pracę pt. "Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny przystanku kolejowego Płock Zoo wraz z koncepcją płockiej kolei miejskiej", wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Romana Jaskulskiego, prof. uczelni

W kategorii prac inżynierskich

Nagroda II stopnia

 • inż. Krystian Sobków z kierunku Budownictwo za pracę pt. "Projekt konstrukcji garażu dwupoziomowego przy ul. Jakubowskiego w Płocku", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Kamińskiego

W kategorii prac licencjackich

Wyróżnienie

 • Kaja Pietrzykowska z kierunku Ekonomia za pracę pt. "Wspieranie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Płocka (Perspektywa finansowa 2014-2020)", wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz

Nagrody Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego

 • inż. Oliwia Janiszewska z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. "Założenia i realizacja programu "Czyste powietrze" dla regionu płockiego”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej
 • inż. Damian Piotrowski z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. "Ocena możliwości zastosowania systemu kolektorowego i fotowoltaicznego w budynku Domu Dziecka w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Doroty Bzowskiej, profesor uczelni

Nagrody Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki

Nagroda I stopnia

 • mgr inż. Natalia Gołębiewska z kierunek Technologia chemiczna za pracę pt. "Modyfikacja metody oznaczania zawartości osadów całkowitych we frakcjach pozostałościowych, jako metody nadzoru analitycznego nad procesem technologicznym" wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek

 Nagroda II stopnia

 • mgr inż. Kamil Adrian Kościelski z kierunek Technologia chemiczna za pracę pt. "Wpływ surowca i parametrów procesu rafinacji na właściwości plastyfikatora TDAE" wykonaną pod kierunkiem dra inż. Łukasza Gościniaka

Nagroda III stopnia

 • mgr inż. Kornel Bucholski z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. "Wyznaczanie i selektywny wybór charakterystyk oporu cieplnego osadów do stosowania w harmonogramowaniu zabiegów czyszczenia wymienników ciepła" wykonaną pod kierunkiem dra inż. Mariana Trafczyńskiego

Wyróżnienie

 • mgr inż. Aleksander Murawski z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. "Budowa modelu dynamiki oraz symulacja pracy sieci wymienników ciepła instalacji DRW z wykorzystaniem programu Simulink/Matlab" wykonaną pod kierunkiem dra inż. Mariana Trafczyńskiego

Nagrody Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki

Nagroda I stopnia

 • mgr inż. Joanna Spadło z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badania odporności termooksydacyjnej polipropylenu metodą OIT”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej

Nagroda II stopnia

 • inż. Sylwia Kalińska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badania reologiczne polietylenów typu rozdmuchanego wytwarzanych w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej

Nagroda III stopnia

 • mgr inż. Klaudia Kuczmarska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Analiza porównawcza właściwości mechanicznych i termicznych kopolimerów propylen EP 440G i EP 400H”, wykonaną pod kierunkiem dr Elżbiety Gurdzińskiej

Nagroda Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki

 • mgr inż. Martyna Paulina Matlęga z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie kompatybilności surowców i produktów otrzymanych z różnych gatunków ropy naftowej” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Pawła Grabowskiego

Nagroda Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki

 • inż. Adrianna Wiśniewska z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn za pracę pt. „Projekt technicznego usprawnienia procesu obsługi logistycznej stanowiska montażowego kombajnów zbożowych”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Cezarego Wiśniewskiego 

Nagrody Prezesa Zarządu BUDMAT za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki

 • inż. Mateusz Dan z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcji stalowej wiaty parkingowej z pokryciem panelami fotowoltaicznymi" wykonaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Kubissy

Nagrody Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • inż. Dorota Ambroziak z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. "Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Justyny Ciemnickiej
 • inż. Agata Ziarek z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. "Analiza wpływu zmiany położenia próżniowego kolektora słonecznego na wielkość zysku solarnego", wykonaną pod kierunkiem dra inż. Sławomira Grabarczyka
 • inż. Daniel Sieciński z kierunku Budownictwo za pracę pt. "Analiza rozwiązań konstrukcyjnych domu mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 70m2", wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego
 • inż. Bartosz Ruciński z kierunku Budownictwo za pracę pt. "Projekt dostosowania istniejącego budynku mieszkalnego w technologii OWT-67 do aktualnych wymagań użytkowych", wykonaną pod kierunkiem dra inż. Marka Kapeli
 • mgr inż. Artur Kiljan z kierunku Budownictwo za pracę pt. "Analiza optymalizacyjna stopnia zbrojenia zginanych elementów żelbetowych o przekroju rzeczywiście teowym", wykonaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Wilińskiego oraz dra inż. Piotra Dolnego (promotor pomocniczy)
 • mgr inż. Natalia Gasik-Kowalska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projektowanie składu betonów wysokowartościowych na kruszywach recyklingowych", wykonaną pod kierunkiem dra inż. Artura Kopera