Aktualności

PW wspiera projekt "PAKA DLA RODAKA"

PW wspiera projekt "PAKA DLA RODAKA"

Ruszyła 8. edycja projektu "Paka dla Rodaka".

Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką Waryński Origin

Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką Waryński Origin

W dniu 25 października 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Waryński Origin Sp. z o. o.

Ogólnodiecezjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Ogólnodiecezjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

W dniu 15 października 2023 r., przedstawiciele władz, poczet sztandarowy oraz studenci naszej Uczelni uczestniczyli w Bazylice Katedralnej w Płocku we mszy świętej inaugurującej rok akademicki 2023/2024.

Współpraca z ORLEN Projekt S.A. i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Współpraca z ORLEN Projekt S.A. i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

W dniu 13 października 2023 r. w siedzibie Politechniki Warszawskiej w Płocku, już po raz piąty, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filia w Płocku a ORLEN Projekt S.A. z siedzibą w Płocku i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w zakresie realizacji programu stażowego pn. „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”, skierowanego do studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Uroczystość wręczenia dyplomów 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów 2023

Absolwencie zapoznaj się z komunikatami

24 absolwentów Filii PW nagrodzonych

24 absolwentów Filii PW nagrodzonych

Podczas 57. Inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku absolwentom Filii wręczone zostały nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane z działalnością przedsiębiorstw oraz nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie "Dyplom dla Płocka”. W sumie nagrodzonych zostało 24 absolwentów Filii.

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty siódmy

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty siódmy

W dniu 3 października 2023 r. w Filii odbyła się 57. Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024.

Wyniki konkursu "Dyplom dla Płocka" za rok akademicki 22/23

Wyniki konkursu "Dyplom dla Płocka" za rok akademicki 22/23

Miło nam poinformować, że w XVIII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką w roku akademickim 2022/2023, Prezydent Miasta Płocka przyznał 6 nagród naszym absolwentom studiów magisterskich i inżynierskich.

57. Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

57. Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Zapraszamy do udziału w uroczystości

Wybory do komitetów naukowych PAN

Wybory do komitetów naukowych PAN

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października 2023 roku.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Rektor, Rada Uczelni i Senat Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają na 57. Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w dniu 3 października 2023 r. o godz. 11:00.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Piotra Wolańskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Piotra Wolańskiego

Z głębokim żalem informujemy społeczność akademicką Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku zmarł w wieku 81 lat Ś. P.  prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

Politechnika Warszawska w rankingu szanghajskim

Politechnika Warszawska w rankingu szanghajskim

Politechnika Warszawska po raz kolejny została sklasyfikowana na miejscach 901-1000 w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego (ARWU – Academic Ranking of World Universities). 

Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie

Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie

W dniu 12 lipca 2023 r. w AGH w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Akademią Górniczo–Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Współpraca PERN z Politechniką Warszawską Filią w Płocku

Współpraca PERN z Politechniką Warszawską Filią w Płocku

Wspólne prace badawczo-rozwojowe, realizacja badań i ekspertyz, transfer wiedzy – to tylko niektóre obszary wzajemnych relacji między PERN i Politechniką Warszawską Filią w Płocku, które wynikają z podpisanej właśnie umowy między stronami. Współpraca to szansa na odpowiednie kształtowanie programów edukacyjnych w większym stopniu adresujących potrzeby biznesu, ale także poprawa jego efektywności dzięki innowacjom naukowym.

Starostwo Powiatowe w Płocku po raz kolejny wspiera PW

Podpisanie umowy

29 czerwca 2023 r w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podpisanie umowy, której przedmiotem jest przekazanie przez Powiat Płocki na rzecz Politechniki dotacji celowej w wysokości 33.000,00 zł w związku z planowanym do uruchomienia kierunkiem Przemysłowe zastosowania informatyki.

Wyniki rankingu Perspektyw 2023

Wyniki rankingu Perspektyw 2023

W najnowszej edycji Rankingu "Perspektywy 2023", po raz kolejny (już 18 z rzędu) Politechnika Warszawska utrzymała pozycję lidera w grupie "Uczelnie Techniczne". Wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce uplasowała się natomiast na 3 miejscu (miejsce na podium zajęła po raz 7).

Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką PRECIZO

Podpisanie porozumienia

W dniu 14 czerwca 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a PRECIZO Sp. z o.o.

Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

 Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

W dniu 5 czerwca 2023 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Rada ta jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Życzenia świąteczne