III Forum Budowlane Płock 2014

Konferencja krajowa - zakończona

Pełna nazwa Konferencji:

III Forum Budowlane - Płock 2014 połączone z konferencją naukowo-techniczną pt.: „Budownictwo energooszczędne i rewitalizacja obiektów budowlanych”

Organizatorzy:

  • Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
  • Instytut Budownictwa
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
  • Naczelna Organizacja Techniczna FSN-T Rada w Płocku
  • Towarzystwo Naukowe Płockie

Termin i miejsce konferencji:

  • 22-23 październik 2014
  • Aula Politechniki Warszawskiej w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

Dodatkowe informacje:

Strona konferencji: