Współczesne problemy rozwoju gospodarczego

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Pełna nazwa Konferencji:

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współczesne problemy rozwoju gospodarczego – Ekonomiczne i zarządcze wyzwania w obliczu szoków zewnętrznych i wewnętrznych

Termin i miejsce konferencji:

  • 10 maja 2024 r.

Organizatorzy:

  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej 
  • Koło Naukowe SONDA

Kontakt:

dr Anna Stępniak-Kucharska

  • konferencje.knes@pw.edu.pl

Więcej informacji o konferencji oraz rejestracja na stronie: