Aktualności

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2023 r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2023 r.

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia dostępne są na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IRK).

Komunikat dla osób przyjętych na studia

Komunikat dla osób przyjętych na studia

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi związanymi z przyjęciem na studia.

Wybory do komitetów naukowych PAN

Wybory do komitetów naukowych PAN

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października 2023 roku.

Rejestracja do programu ATHENS

Rejestracja do programu ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie uczestniczy w nim 15 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 31.08.2023 r. mgr inż. Wioletta Dobaczewska obroniła pracę doktorską o tytule „Wielokryterialne wspomaganie decyzji EIPICI umożliwiające wybór zrównoważonej receptury mieszanki betonowej” przed komisją doktorską. 

Promotorem pracy był dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni, promotor pomocniczy dr inż. Wojciech Kubissa.

mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 04.09.2023 r. mgr inż. Katarzyna Budek-Wiśniewska obroniła pracę doktorską o tytule „Metoda oceny zamówień na roboty budowlane w budownictwie drogowym w aspekcie ryzyka ich realizacji” przed komisją doktorską. Praca otrzymała rekomendację do wyróżnienia.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Rektor, Rada Uczelni i Senat Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają na 57. Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w dniu 3 października 2023 r. o godz. 11:00.

Nauczanie hybrydowe na kierunku Ekonomia

Nauczanie hybrydowe na kierunku Ekonomia

Nauczanie hybrydowe na kierunku Ekonomia Przypominamy, że rekrutacja na kierunku Ekonomia trwa do 11.09.2023r. (poniedziałek). Nowością na ww. kierunku jest nauka w systemie hybrydowym.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Piotra Wolańskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Piotra Wolańskiego

Z głębokim żalem informujemy społeczność akademicką Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku zmarł w wieku 81 lat Ś. P.  prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

Absolwent – nastawiONy na pracę!

Absolwent – nastawiONy na pracę!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim i darmowym projekcie pt. „Absolwent – nastawiONy na pracę!”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych z niepełnosprawnościami.