Raport Samooceny

W pierwszym kwartale 2021 roku jest planowana ocena programowa kierunku Mechanika i budowa maszyn, prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Mechanik i Petrochemii, przez Polską Komisję Akredytacyjną. W związku z tym Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii publikuje Raport samooceny dotyczący tego kierunku wraz z załącznikiem nr 1 do Raportu.