Zapisz się na studia II stopnia

Zapisz się na studia II stopnia

Nabór na studia rozpoczynające się od semestru letniego

Oferta kształcenia

Forma studiów Kierunek studiów        Liczba miejsc
Studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

Technologia chemiczna

30

30

 Studia niestacjonarne 

Mechanika i budowa maszyn

Technologia chemiczna

20

30

Terminarz

Studia stacjonarne

Data Szczegóły procesu rekrutacji
10 stycznia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczania dokumentów
10 lutego zakończenie rejestracji kandydatów (zapisów internetowych) i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
10 lutego Ostateczny  termin dostarczenia wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej

Studia niestacjonarne

Data Szczegóły procesu rekrutacji
11 stycznia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczania dokumentów
10 lutego zakończenie rejestracji kandydatów (zapisów internetowych) i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
14 lutego Ostateczny  termin dostarczenia wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej