Wyniki dodatkowej rekrutacji

Wyniki dodatkowej rekrutacji

Gratulujemy wszystkim, którzy cieszą się z informacji o zakwalifikowaniu na studia na naszej Uczelni. Teraz czas na dopełnieniu kilku niezbędnych formalności.  

Gdzie są dostępne wyniki?

Każdy kandydat znajdzie 15 września 2022 r. (w godzinach popołudniowych) swój wynik na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) w systemie zapisy.pw.edu.pl. Listy zakwalifikowanych ani listy rezerwowe nie są publikowane na stronie internetowej PW.

Jakie złożyć dokumenty?

Przygotujcie:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • inne dokumenty zadeklarowane i wykorzystywane w trakcie rekrutacji, np. dyplom technika, certyfikat znajomości języka angielskiego, zaświadczenie finalisty i laureata olimpiady bądź konkursu (do wglądu) wraz z kserokopią.

Pamiętajcie o wykonaniu kopii dokumentów przed przybyciem na Uczelnię i zabraniu ze sobą oryginałów. Zgodność kopii z oryginałem będą poświadczać przyjmujący dokumenty współpracownicy Komisji Rekrutacyjnych.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Składanie dokumentów.

 Kiedy złożyć dokumenty?

  • 16-17 września godz. 10-15

Jeśli nie złożycie w tym czasie dokumentów (bez względu na powód), to znaczy, że rezygnujecie z miejsca na liście zakwalifikowanych i – co za tym idzie – ze studiów na PW.

Pamiętajcie, że czas na składanie dokumentów jest krótki. Decyduje tu moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

Wasze dokumenty może w Waszym imieniu złożyć pełnomocnik. Formularz pełnomocnictwa znajdziecie pod linkiem (formularz nie wymaga potwierdzenia notarialnego). Pamiętajcie, że podczas składania dokumentów pełnomocnik musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości.

Gdzie złożyć dokumenty?

W Płocku przy ul. Łukasiewicza 17, pok. 18 (parter).

Z kim się skontaktować, żeby zapytać o rekrutację?

Najpierw szukajcie odpowiedzi w zakładce dotyczącej rekrutacji na studia I stopnia. Jeśli macie inne pytania, skontaktujcie się z Komisją Rekrutacyjną: 

  • tel. 24 367 21 13
  • e-mail: rekrutacja.plock@pw.edu.pl

Czy potrzebujesz zakwaterowania w akademiku?

W Płocku mamy Dom Studencki "Wcześniak", który mieści się przy ul. Dobrzyńskiej 5.

Szczegółowe informacje o akcji kwaterunkowej znajdziesz na stronie: 

Informator studencki

Czy do rozpoczęcia studiów potrzebuję badań lekarskich?

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z IKR (zakładka Do pobrania).

Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania oraz wszystkie szczegóły wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.  

Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.