Od 22 sierpnia do 12 września

Od 22 sierpnia do 12 września

potrwa dodatkowa rekrutacja na studia dzienne inżynierskie i licencjackie

zapisy przycisk

ZAPISY W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

kontakt przycisk

KONTAKT

Obecnie trwa także rekrutacja na studia licencjackieinżynierskie (zaoczne) i magisterskie (dzienne i zaoczne).

UWAGA: Przy rekrutacji na studia liczą się w tym roku również wyniki egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Więcej>>

Przypominamy o konieczności załączaniu w systemie rekrutacyjnym pliku ze skanem dyplomu technika.

Informacje o wymaganych dokumentach, miejscach i terminach ich składania, dostępne są w zakładce Procedura przyjęć.

Terminarz dotyczący DODATKOWEJ rekrutacji na studia stacjonarne w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2022/2023

Data Szczegóły procesu rekrutacji
22 sierpnia – 12 września
  • rejestracja (zapisy internetowe)
  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
  • samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
  • samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych,
  • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
15 września ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji
16-17 września składanie dokumentów (pok. 18, Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17)