Konkurs "Inżynieria środowiska, czyli..."

Konkurs "Inżynieria środowiska, czyli..."

Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego o tematyce: "Inżynieria środowiska, czyli..". 

Uczestnicy konkursu powinni przygotować pracę w formie plakatu, dowolną techniką dającego odpowiedź na pytanie: CO OZNACZA skrót OZE w INŻYNIERII ŚRODOWISKA?

TERMIN NADSYŁANIA PRAC 12 maja 2023 r.