Konkurs "Inżynieria środowiska, czyli..."

Konkurs "Inżynieria środowiska, czyli..."

Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego o tematyce: "Inżynieria środowiska, czyli..". 

Uczestnicy konkursu powinni przygotować pracę w formie plakatu, dowolną techniką dającego odpowiedź na pytanie: CO OZNACZA skrót OZE w INŻYNIERII ŚRODOWISKA?

TERMIN NADSYŁANIA PRAC 12 maja 2023 r.

 

Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół średnich zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska. Przy ocenianiu plakatów będą brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne. Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie PLAKATU dającego odpowiedź na pytanie: CO OZNACZA skrót OZE w INŻYNIERII ŚRODOWISKA?
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Technika prac jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itd.), format A1.
 4. Plakaty powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres szkoły, nr telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane / eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
 6. Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być dalej prezentowane. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych plakatów w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe).
 7. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych prac przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania) i nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone/pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.
 8. Terminarz konkursu: przesłanie prac do 12 maja 2023 roku (Uwaga: decyduje data stempla pocztowego); rozstrzygnięcie  26 maja 2023 roku; wystawa wyróżnionych prac i wręczenie nagród nastąpi podczas Seminarium NAUKA z PASJĄ organizowanego przez Studenckie Centrum Nauki w dniu 5 czerwca 2023 roku – Światowym Dniu Ochrony Środowiska. Nad organizacją Konkursu czuwa dr inż. Bożena Piątkowska bozena.piatkowska@pw.edu.pl
 9. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej www.pw.plock.pl. Nagrody rzeczowe w Konkursie: Miejsca I, II i III – torby do laptopa i stacje meteo, Wyróżnienia - stacje meteo i ładowarki bezprzewodowe.
 10. Wszystkie prace należy nadsyłać na adres:  Studenckie Centrum Nauki  Politechnika Warszawska Filia w Płocku  ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock z  dopiskiem „Konkurs na plakat”.
 11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).