"Grant na start" - Stypendia dla najlepszych kandydatów na studia

"Grant na start" - Stypendia dla najlepszych kandydatów na studia

Warto studiować w Płocku z wielu powodów. Jednym z nich jest program miasta „Grant na start”, oferujący 5 000 zł wsparcia dla młodych ludzi studiujących na płockich uczelniach.

Cel programu:

 • Zachęcenie młodzieży do studiowania w płockich szkołach wyższych.

Stypendia przyznane Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku:

 • Liczba stypendiów: 4
  • 2 dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
  • 2 dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Kryteria przyznania stypendiów:

 • Dla nowoprzyjętych studentów pierwszego roku studiów.
 • Dla dwóch studentów z najwyższymi wynikami na każdym z wydziałów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku akademickim 2024/2025.
 • W przypadku identycznych wyników komisja uwzględnia dodatkowe osiągnięcia, takie jak:
  • Wyniki w olimpiadach
  • Wyniki w konkursach

Przeznaczenie grantów:

 • Opłacenie uczestnictwa w kursach i szkoleniach.
 • Zakup literatury naukowej.
 • Zakup sprzętu, np. komputera, oprogramowania, drukarek.
 • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.
 • Opłacenie dostępu do Internetu.