BZP.262.4.2018

Dostawa chromatografu gazowego z detektorem TCD na kolumny pakowane dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

 

Znak sprawy: BZP.262.4.2018

 

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 29 sierpnia 2018 r., godz. 12:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Marciniak, e-mail: andrzej.marciniak@pw.edu.pl,
tel. 693 700 335,

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

- zaproszenie;

- opis przedmiotu zamówienia;

- formularz propozycji cenowej (ofertowej);

- projekt umowy;

- klauzula informacyjna RODO;

- opis przedmiotu zamówienia - MODYFIKACJA;

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.