2018

BZP.262.1.2018

„Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku;

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku”

BZP.262.2.2018

"Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych"

BZP.262.3.2018

Dostawa chromatografu gazowego z detektorem TCD na kolumny pakowane dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.4.2018

Dostawa chromatografu gazowego z detektorem TCD na kolumny pakowane dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.6.2018

„Dostawa elementów instalacji teletechnicznej w zakresie instalacji antywłamaniowej, monitoringu
i oświetlenia zewnętrznego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”