Projekty krajowe

Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku

Tytuł programu: Budownictwo energooszczędne

Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Cel programu: Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii odnawialnych oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2