Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku

Tytuł programu: Budownictwo energooszczędne

Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Cel programu: Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii odnawialnych oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

 

Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku

 

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku” polegać będzie na zmniejszeniu emisji CO2 poprzez poprawę efektu energetycznego budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” o łącznej powierzchni użytkowej 8 397 m2.

 

Głównymi celami realizacji projektu są:

  • redukcja emisji CO2,
  • obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
  • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym.

 

Zakres przedsięwzięcia uwzględnia m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,09 kWp, wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę węzła ciepłowniczego wyposażonego w system  regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem (układ „sztucznej inteligencji”).

 

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie m.in. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2975,20 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o 232,17 Mg/rok. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 16,41 MWh/rok.

 

Łączne dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 3 103 086 zł, w tym 2 792 777 zł w formie dotacji.

 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2022 r.

nfośigw