Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego

Konferencja międzynarodowa

Pełna nazwa Konferencji:

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego pn.: „Perspektywy i wyzwania przedsiębiorczości”

Organizatorzy:

  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  • Studenckie Koło Naukowe „SONDA”

Termin i miejsce konferencji:

  • 6 maja 2016 r.
  • godz. 10:00
  • Aula Politechniki Warszawskiej w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

Strona konferencji: