XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencja naukowa międzynarodowa

Pełna nazwa Konferencji:

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie i finanse sektora publicznego"

Termin i miejsce konferencji:

  • 2 czerwca 2023 r. 
  • tryb hybrydowy

Organizatorzy:

  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej 
  • Koło Naukowe SONDA

Kontakt:

dr Anna Stępniak-Kucharska

  • konferencje.knes@pw.edu.pl

Materiały

  

Szczegóły: https://pw.plock.pl/Kolegium-NEiS/Aktualnosci/XI-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa

SPONSORZY KONFERENCJI:

Sponsorzy