Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku

 

loga ue

 

Oś Priorytetowa I  Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.1  Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych 

 

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

Cel projektu: Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku poprzez utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa, stanowiącego regionalne zaplecze badawcze w obszarze konstrukcji, materiałów budowlanych oraz systemów mechanicznych i maszyn.

 

Współpraca przy realizacji projektu:

  • Urząd Miasta Płocka
  • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
  • BUDMAT Bogdan Więcek

 

clim3 (1)
clim3 (3)
clim3 (2)

Najważniejsza aparatura badawcza planowana do zakupu w ramach projektu:

  1.  Mikroskop elektronowy z modułem do pomiaru topografii oraz modułem do identyfikowania składu chemicznego
  2.  Zintegrowany system pomiarowy laserowej anemometrii Dopplera
  3.  Hamownia silnikowa
  4.  Reometr z termostatem
  5.  Mikroskop matalograficzny z kamerą cyfrową

 

Wartość projektu: 4 610 195,68 zł

Dofinansowanie RPO WM: 3 533 207,85 zł

                             

Ponad 90% kosztów kwalifikowanych (3 996 tys. zł) to koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej