Prof. Janusz Zieliński uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Absolwentów

Prof. Janusz Zieliński uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Absolwentów

Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. zw. PW w dniu obchodów Święta Politechniki Warszawskiej (15.11.2018 r.), podczas uroczystej Gali, został uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej i Statuetką.

Jest to szczególne wyróżnienie dla ludzi mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi i społecznymi, którzy przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. zw. PW w dniu obchodów Święta Politechniki Warszawskiej (15.11.2018 r.), podczas uroczystej Gali, został uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej i Statuetką.

Jest to szczególne wyróżnienie dla ludzi mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi i społecznymi, którzy przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Grono laureatów Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest niewielkie. Prof. Janusz Zieliński jest pierwszą osobą z Płocka, która otrzymała tak zaszczytne wyróżnienie.

Prof. Janusz Zieliński od ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej do dzisiaj jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Filii w Płocku.

Był prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w kadencji 1996-1999 oraz dziekanem Wydziału i prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w latach 1999-2005 oraz 2012-2016. Został wybrany dziekanem i prorektorem na kadencję 2016-2020. Od 1999 roku jest nieprzerwalnie członkiem Senatu, a od 2005 roku kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych.

Od 2001 roku jest profesorem tytularnym, a od 2005 roku profesorem zwyczajnym PW.

Jest autorem bądź współautorem ponad 500 opracowań, w tym 8 monografii, 2 skryptów, 142 publikacji, 225 referatów i komunikatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych,21 patentów oraz ponad 90 recenzji wydawniczych książek, publikacji, prac naukowych.

W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z jednostkami zagranicznymi i krajowymi, a zwłaszcza ze środowiskiem przemysłu. Jest współautorem ponad 122 opracowań naukowo-badawczych, w tym 8 wdrożeń wielkoprzemysłowych.

Prof. Janusz Zieliński
Statuetka Złota Księga Absolwenta
Złota Księga Absolwenta 2

fot.: Biuletyn PW