Władze Filii

Politechnika Warszawska Filia w Płocku posiada dwie podstawowe jednostki pełniące funkcje dydaktyczną i naukowo-badawczą:

  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Organem PW Filii w Płocku jest Rada Filii, której przewodniczy Prorektor.

Funkcję prorektora pełni prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. zw. PW (jednocześnie pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii).

Prorektor-ds.-Filii-w-Plocku

Pokój: 117

Telefon: (24) 262-62-54; (24) 36-72-135

E-mail: prorektor.plock@pw.edu.pl

Pełnomocnik Rektora wspomagający Prorektora ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni

Pełnomocnicy Prorektora
ds. międzynarodowych programów edukacyjnych
i współpracy z zagranicą
dr inż. Wiesława Ciesińska
ds. kształcenia doc. dr inż. Marzena  Majzner
ds. funduszy strukturalnych doc. dr inż. Małgorzata Petzel
ds. praktyk studenckich dr Elżbieta Gurdzińska
ds. zamówień publicznych mgr Monika Pietrzak
ds. informatyzacji inż. Krzysztof Piechna 
ds. ochrony danych osobowych mgr Ewa Nowatorska
ds. bezpieczeństwa i higieny warunków pracy i nauki inż. Tadeusz Karpiński
ds. grantów, ds. wdrożenia logo HR dr inż. Mariola Nowacka
ds. POL-on dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni