Uwaga Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia

01 października br. zajęcia z przedmiotu E-biznes oraz Teoria opodatkowania zostają odwołane. Prowadzący zajęcia poinformują Państwa o sposobie ich odrobienia.

02 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i w związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego.

Zapraszam Państwa do Sekretariatu w celu podpisywania ślubowań, odbioru Aktów Immatrykulacji w następujących dniach:
05.10.br (poniedziałek) o godz. 12:30 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od A do K
07.10.br (środa) o godz. 8:00 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od od L do P
07.10.br (środa) o godz. 9:00 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od od S do Z

Prosimy o przesłanie mailowo informacji kto z Państwa posiada legitymację studencką. Osoby, które nie posiadają legitymacji proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 22 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie USOSweb.

 Prosimy o składanie zaświadczeń lekarskich do dn. 31.10.br.

Każdy nowoprzyjęty, aktywny student Politechniki Warszawskiej otrzymuje adres e-mail w domenie PW.
Dostęp do poczty elektronicznej możliwy jest poprzez witrynę portal.office.com;

Studenci mają obowiązek posługiwania się w kontaktach z uczelnią wyłącznie pocztą w domenie PW.

Poniżej link w którym znajdują się instrukcje dotyczące systemów informatycznych z których Państwo będą korzystać w semestrze zimowym.

https://www.pw.plock.pl/Media/Files/KNES/instrukcje/Instrukcja-korzystania-z-systemow-informatycznych