Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

Ankiety można wypełnić od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 02 czerwca 2021 r. po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.
Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Są ważnym elementem w budowaniu konstruktywnych relacji między studentami a wykładowcami. Ankiety są ANONIMOWE.

Bardzo prosimy o wypełnianie ankiet w czasie trwania zajęć, które podlegają procesowi ankietyzacji. Prowadzący zajęcia udostępnią Państwu niezbędny czas na zalogowanie się do systemu USOS i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.
Niezależnie od tego ankiety pozostają otwarte przez cały okres przewidziany na ankietyzację ( 24.05-02.06. 2021 r.)
Prosimy o udzielenie rozważnych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .