Aktualności

Stypendia

Uprzejmie informujemy, że możecie Państwo składać wnioski o:

Konkurs na granty dziekańskie i stypendia naukowe

Warunki udziału w Konkursie i sposób postępowania konkursowego określa Regulamin konkursu oraz Zarządzenie nr 29/2012 Rektora PW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Wnioski o granty dziekańskie należy składać do 30.04.2012 r. do Przewodniczącego Komisji Konkursowej (pok.774) a wnioski o stypendia naukowe do Kierownika Studiów Doktoranckich (pok. 213).

Formularze: