BZP/D/8/2015

Dostawa rotametrów dla Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP/D/8/2015

 

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 29 kwietnia 2015 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: adziurlik@pw.plock.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- Witold Suchecki, tel. 603-128-950, e-mail: suchecki@pw.plock.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty