BZP/D/12/2015

Dostawa aparatu pyłoszczelnego dla IB Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP/D/12/2015

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 13 lipca 2015 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: adziurlik@pw.plock.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

-      dr inż. Wojciech Kubissa, tel. (24) 36-72-185, e-mail: wkubissa@pw.plock.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

 

Unieważnienie postępowania