BZP.262.8.2019

Dostawa sprzętu komputerowego i teleinformatycznego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

 Znak sprawy: BZP.262.8.2019

 

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 15 listopada 2019 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu:

mgr Jarosław Wasilewski, e-mail: jaroslaw.wasilewski@pw.edu.pl, tel. 24 367 21 71,

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

klauzula informacyjna RODO

.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty