BZP.262.6.2020

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP.262.6.2020

Kategoria: dostawy

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 11 grudnia 2020 r., godz. 09:00

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5, lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

Osoba do kontaktu:

mgr Jarosław Wasilewski, e-mail: jaroslaw.wasilewski@pw.edu.pl, tel. 24 367 21 71,

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

komputer – typ 1

monitor interaktywny – typ 1

podstawa jezdna – typ 1

notebook – typ 1

pamięć przenośna – typ 1

monitor – typ 1

.

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

klauzula informacyjna RODO

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty