BZP.262.2.2019

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych

Znak sprawy: BZP.262.2.2019

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 21.02.2019r., godz. 10:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

Katarzyna Lig, tel. (24) 36 72 229, e-mail: katarzyna.lig@pw.edu.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):

- zaproszenie,

- opis przedmiotu zamówienia,

- formularz propozycji cenowej (ofertowej),

- projekt umowy,

- klauzula informacyjna RODO,

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.