W poszukiwaniu pozostałości starego Płocka

Projekt „W poszukiwaniu pozostałości starego Płocka” realizowany w ramach konkursu – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022 pozwala mieszkańcom regionu poznać zabytkowe nawierzchnie ukrytych pod asfaltem ulic starówki. Możliwe jest to poprzez organizację warsztatów terenowych, gdzie uczestnicy nauczą się wykonywać odkrywki i prowadzić inwentaryzacje drogowe. Kolejnym punktem projektu jest przeprowadzenie sesji naukowych, podczas których płoccy historycy, inżynierowie oraz przewodnicy przybliżą tematykę historycznego drogownictwa w Płocku. Zwieńczeniem tego projektu całego projektu będzie opracowanie specjalnego informatora zawierającego inwentaryzację zabytkowych nawierzchni płockich ulic, która zostanie zobrazowana na mapie starego Płocka.

Uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku — kopia
mazowsze dla organizacji pozarządowych

   

Zadanie publiczne pn. W poszukiwaniu pozostałości starego Płocka dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.