Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich

Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich

Politechnika Warszawska realizuje strategię „Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R”, nakierowaną na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Jednym z realizowanych działań w ramach strategii jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, które realizuje Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. 

Zapraszamy Państwa na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i coachami, których tematyka dotyczyć może m.in:

  • planowania dalszego rozwoju zawodowego;
  • pogłębiania samoświadomości w obszarze komunikacji interpersonalnej, mocnych stron i współpracy w zespole;
  • budowania dobrostanu osobistego (zgodność z wartościami, radzenie sobie
    ze stresem, prewencja wypalenia zawodowego);
  • diagnozy odporności psychicznej na podstawie testu MTQ48.

Na pierwszym spotkaniu omawiane będą oczekiwania i potrzeby oraz ramy współpracy.

W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem 22 234 63 67 lub pod adresem konsultacje.bk@pw.edu.pl.

*Spotkania realizowane online lub offline. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.