Uroczystość wręczenia dyplomów za nami!

Uroczystość wręczenia dyplomów za nami!

Dziękujemy za udział w uroczystości

24 listopada 2023 roku w Auli Gmachu Głównego PW Filii w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w PW Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, a także w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

  • Prorektor PW ds. Filii w Płocku, Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni,
  • Prodziekan ds. studenckich - dr inż. Cezary Wiśniewski,
  • Prodziekan ds. studiów - dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni,
  • Prodziekan ds. ogólnych i nauki - dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni,
  • Dyrektor Instytutu Budownictwa - dr inż. Artur Koper,
  • Dyrektor Instytutu Chemii - dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, prof. uczelni,
  • Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej - dr hab. inż. Mariusz Sarniak,
  • Przedstawiciel Kolegium (Zastępca Dyrektora ds. studenckich w latach 2012 - 2015 - dr Magdalena Grabowska
  • Przedstawiciele Samorządu Studentów - Łukasz Salach oraz Jakub Skorupa

Absolwentom w trakcie uroczystości towarzyszyły rodziny, przyjaciele i znajomi, a także promotorzy, opiekunowie prac dyplomowych, nauczyciele akademiccy i pracowników naszej Uczelni. 

Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

FOTORELACJA

UWD1
UWD2
UWD4
UWD3
UWD6