Uroczystość jubileuszowa

Uroczystość jubileuszowa

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 18 listopada

Rektor Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają na Jubileusz 55-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Uroczystość odbędzie się 18 listopada 2022 roku o godzinie 17:00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23.

 
Patronat nad wydarzeniem objęli Rektor Politechniki Warszawskiej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

 

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku powołana została w dniu 18 kwietnia 1967 roku Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Była to jedyna stacjonarna jednostka szkolnictwa wyższego na obszarze północno-zachodniego Mazowsza. W ciągu całego 55-lecia swojej działalności jednostka ta przyczyniła się i nadal przyczynia się do rozwoju gospodarczego, społecznego, oświatowego i kulturalnego Miasta Płocka i regionu płockiego.

 

Uroczystość uświetni koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band pod dyrekcją Dariusza Łapińskiego. Występy o charakterze rozrywkowym i tanecznym, które dominowały u początków The Engineers Band, są do dziś znakiem rozpoznawczym zespołu. Z czasem w repertuarze pojawiły się spektakle aktorsko-muzyczne, utwory klasyczne oraz występy telewizyjne. Orkiestra miała przyjemność występować z plejadą polskich artystów, wśród których znaleźli się m.in. Ania Rusowicz, Grzegorz Hyży, Hanna Banaszak, Halina Mlynkowa, Dorota Osińska, Vadim Brodski i wielu innych. Muzycy The Engineers Band, zwani potocznie „Inżyniersami” to głównie studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, którzy prócz studiowania i wykonywania zawodów technicznych swoje serce oddają muzyce. Swoje sukcesy Orkiestra osiągnęła pod batutą maestro Dariusza Łapińskiego, kompozytora, dyrygenta, absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie, prowadzącego zespół od początku jego istnienia.

Patroni jubileuszu 55-lecia PW Płock