PL

Zasób 1

Politechnika Warszawska zaprasza do konsultacji wykorzystania urządzeń Internetu Rzeczy w inteligentnych miastach w celu lepszego zaprojektowania przestrzeni miejskiej dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Badanie prowadzone jest przez Politechnikę Warszawską wspólnie z międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów z 13 krajów. Celem jest zrozumienie czynników, które wpływają na akceptację technologii urządzeń Internetu Rzeczy przez mieszkańców, władze miasta oraz wszystkich interesariuszy. Wyniki będą wykorzystane do oceny akceptacji technologii Internetu Rzeczy działających w trybie Edge Computing w przestrzeni miejskiej.