COVID-19

1. Zarządzenia Rektora PW, Prorektora PW ds. Filii w Płocku, Dziekana WBMiP i procedury wewnętrzne WBMiP

2. Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i plany zajęć

Od 1 października 2021 r.: 

  1. Zajęcia dydaktyczne i zaliczenia są realizowane w trybie stacjonarnym mieszanym.
  2. Jeśli zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOSweb, znajduje się informacja "s. MS TEAMS".

Od 24 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne i zaliczenia są realizowane w trybie zdalnym.

Od 23 lutego 2022 r. :

  1. Podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych jest tryb stacjonarny.
  2. Jeśli zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOSweb, znajduje się informacja "s. MS TEAMS".

3. Sesje egzaminacyjne

Zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2021/2022 jest realizowana w trybie zdalnym.

Tryb realizowania letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 zostanie określony w późniejszym terminie.

4. Konsultacje do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych

Od 1 października 2021 r. konsultacje do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych mogą odbywać się bezpośrednio na Uczelni. Od 24 stycznia 2022 r. zaleca się realizowanie konsultacji do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych w trybie zdalnym. Od 23 lutego 2022 r. konsultacje do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych mogą odbywać się bezpośrednio na Uczelni. 

5. Wpisy do indeksów

W przypadku studentów, dla których indeks jest dokumentem toku studiów, uzupełnienia wpisów z przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022 dokonuje Dziekanat. 

6. Proces dyplomowania

Od 1 października 2021 r. prace dyplomowe są  realizowane bezpośrednio na Uczelni. 

Od 1 października 2021 r. egzaminy dyplomowe są przeprowadzane bezpośrednio na Uczelni. 

Od 24 stycznia 2022 r. egzaminy dyplomowe są  realizowane w trybie na odległość. 

Od 23 lutego 2022 r. prace dyplomowe są  realizowane bezpośrednio na Uczelni. 

Od 23 lutego 2022 r. egzaminy dyplomowe są przeprowadzane bezpośrednio na Uczelni. 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu dyplomowania znajdują się tutaj .

7. Obsługa studentów w Dziekanacie

Przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza  z napisem WBMiP, do której można składać dokumenty związane z tokiem studiów (w tym z procesem dyplomowania).