Aktualności

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne doktorantów

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Granty dziekańskie i stypendia naukowe

Ogłoszenie konkursu na granty dziekańskie dla młodych naukowców i stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich tutaj

Szkolenie BHP

Szkolenie z zasad BHP dla doktorantów I roku stacjonarnych studiów doktoranckich odbędzie się w dniu 18.10.2017 roku o godz. 16:00 w s. 60 GG

Stypendia

Uprzejmie informujemy, że możecie Państwo składać wnioski o: