BZP/D/5/2015

Dostawa destylarek do wody dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP/D/5/2015

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 1 kwietnia 2015 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: adziurlik@pw.plock.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- Aneta Lorek – tel. (24) 36-72-188, e-mail: a.lorek@pw.plock.pl

- Ryszard Puławski – tel. (24) 36-72-242, e-mail: rysiekp@kki.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty