BZP/D/17/2015

Dostawa kamery mikroskopowej dla Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP/D/17/2015

 

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 17 września 2015 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: adziurlik@pw.plock.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- Jerzy Piotrowski, tel. (24) 36-72-115, e-mail: jpiotrowski@pw.plock.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty