Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2

Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2

loga UE

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020

 

Priorytet: 
 
I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
 
Działanie: 
 
1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
 
Poddziałanie: 
 
1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 
 
Tytuł Projektu:  Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2 
  dofinansowanego ze środków UE w ramach umowy z NFOŚiGW nr POIS.01.03.01-00-0107/17-00 i nr POIS.01.03.01-00-0107/17-01
 
Beneficjent: 
 
Politechnika Warszawska, Filia w Płocku
 
Koszt realizacji Projektu:    
1 526 746,74 PLN   
   
Kwota wydatków kwalifikowanych:    
1 124 617,29 PLN   
   
Kwota dofinansowania:     
955 924,69 PLN   
   
Okres realizacji Projektu:    
VII 2019 r. - XI 2020 r.  

             

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację budynków: Gmachu Mechaniki, Auli i budynku socjalnego, przy ul. Jachowicza 2 w Płocku. Zakres zasadniczych robót budowlanych:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropodachów,
  • wymiana okien i drzwi nie spełniających wymagań izolacyjności termicznej,
  • modernizacja instalacji CO.

 

Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3
Fot. 4
Fot. 5
Fot. 6
Fot. 7
Fot. 8