Współpraca PERN z Politechniką Warszawską Filią w Płocku

Współpraca PERN z Politechniką Warszawską Filią w Płocku

Wspólne prace badawczo-rozwojowe, realizacja badań i ekspertyz, transfer wiedzy – to tylko niektóre obszary wzajemnych relacji między PERN i Politechniką Warszawską Filią w Płocku, które wynikają z podpisanej właśnie umowy między stronami. Współpraca to szansa na odpowiednie kształtowanie programów edukacyjnych w większym stopniu adresujących potrzeby biznesu, ale także poprawa jego efektywności dzięki innowacjom naukowym.

Dokument ze strony Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku podpisała prof. Renata Walczak – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w obecności byłego Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Janusza Zielińskiego. PERN reprezentował Mirosław Skowron, prezes spółki oraz Paweł Stańczyk, wiceprezes.

Jako Politechnika Warszawska Filia w Płocku, najlepsza w Polsce uczelnia techniczna, wyrażamy nasze najgłębsze podziękowania dla naszego partnera, Spółki PERN za podpisanie strategicznego porozumienia o współpracy, które otwiera nowe możliwości dla naszych studentów i wspiera postęp naukowy w obszarach kluczowych dla przemysłu. Nasze kompetencje w obszarach technologii chemicznej, budownictwo, inżynierii środowiska, mechaniki i budowy maszyn, ekonomii oraz informatyki przemysłowej pozwolą na ściślejszą współpracę naszej Uczelni ze Spółką z PERN. Jesteśmy przekonani, że taka interdyscyplinarna i sektorowa współpraca przyniesie korzyści obu stronom, a przede wszystkim naszym studentom, którzy zdobędą nieocenione doświadczenie i zrozumienie rzeczywistych zagadnień przemysłowych – powiedziała Prorektor prof. Renata Walczak.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku oferuje Spółce PERN współpracę w zakresie, m.in.: wykonywania prac naukowo-badawczych, badań i ekspertyz, przeprowadzania szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji technicznych i naukowych, realizacji prac inżynierskich, magisterskich, licencjackich i doktorskich o tematyce związanej z potrzebami PERN, rekomendowania kandydatów spośród studentów Politechniki do programów stażowych lub pracy w PERN.

Dialog pomiędzy przemysłem a uczelniami wyższymi jest koniecznym elementem rozwoju obu tych obszarów. Biznes daje praktyczne podejście i rozwiązania, natomiast uczelnie niezbędną wiedzę i wykształcone kadry. To naczynia połączone, które umiejętnie wykorzystane, tworzą dodatkową wartość. Liczymy, że współpraca z Politechniką Warszawską Filią w Płocku przyczyni się właśnie do tworzenia takiej dodatkowej wartości – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

PERN oferuje Politechnice Warszawskiej możliwość współpracy w zakresie, m.in.: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych mających na celu wdrażanie, rozwój i wykorzystanie nowych technik i metod badawczych, ale także organizowania praktyk i staży studenckich, jak również organizowanie warsztatów, seminariów i innych form zwiększających wiedzę studentów z zakresu działalności PERN.

PERN 1
PERN 3