Uroczystość wręczenia dyplomów 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów 2023

Absolwencie zapoznaj się z komunikatami

Komunikat z dnia 22.11.2023

Szanowni Absolwenci!

Przypominamy, że osoby, które odebrały dyplomy w Warszawie osobiście, BARDZO proszone są o dostarczenie ich do dziekanatu wydziału/sekretariatu kolegium w dniach poprzedzających uroczystość tzn. najpóźniej do czwartku 23 listopada do godz. 15:00. Prosimy o dostarczanie dyplomów z politechnicznymi okładkami, natomiast osoby, które mają dyplomy z wyróżnieniem powinny dostarczyć oprócz „zwykłego” również dyplom z wyróżnieniem.

Wcześniejsze dostarczenie lub odbiór dodatkowych dokumentów pozwoli uniknąć zamieszania i kolejek w dniu uroczystości.

W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z dziekanatem WBMiP, lub sekretariatem KNEiS. - z Panią Dorotą Chudzicką (wydział) (dorota.chudzicka@pw.edu.pl tel. 24 367 22 23) lub z Panią Beatą Kwiatkowską (kolegium) (Beata.Kwiatkowska@pw.edu.pl tel. 24 367 21 26), można będzie przekazać dyplom lub odebrać dokumenty w dniu uroczystości, ale nie później niż na 2 godz. przed uroczystością.

Uroczystość rozpoczyna się o godz. 18:00 i o tej godzinie powinniście już siedzieć na swoich miejscach w Auli. Miejsca będą oznaczone Waszym imieniem i nazwiskiem. W togi będziecie się ubierać w pomieszczeniu stołówki (parter przy Auli) od godz. 17:00. Tam też dostaniecie birety (na własność) i politechniczne pinsy. Togi po uroczystości zwracacie też do tej samej sali. Prosimy nie zmieniać wyznaczonych miejsc, gdyż usadzenie jest związane z kolejnością wyczytywania i wychodzenia po odbiór dyplomu.

Zarówno przed, jak i po uroczystości będzie można zrobić sobie zdjęcie (np. w todze ze znajomymi na tle politechnicznej ścianki). Fotografowie obsługujący uroczystość będą do tego przygotowani. Po uroczystości zdjęcia będzie można sobie ściągnąć z dysku w internecie (adresy podamy w komunikacie).

Komunikat z dnia 08.11.2023

Uroczystość Wręczenia Dyplomów przez Panią Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17. 

Absolwenci, którzy zadeklarowali udział w uroczystości i nie odebrali jeszcze dyplomu z PW w Warszawie będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest osobiste złożenie w terminie do 13  listopada 2023 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium Pełnomocnictwa do odbioru dyplomu. Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odebrali dyplomy w Warszawie proszeni są o dostarczenie dyplomów do Sekretariatu lub Dziekanatu do 23 listopada 2023 r. Wszystkie informacje związane z uroczystością będą przekazywane poprzez komunikaty na naszej stronie oraz na Facebooku.

SZANOWNI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII W PŁOCKU 

Władze i Rada Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW PW Filii w Płocku na UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ukończenia studiów.  

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych. 

ZAPISY: https://forms.office.com/e/wfSVaSv9cG

Uroczystość Wręczenia Dyplomów przez Panią Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17. 

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości i nie odebrali jeszcze dyplomu z PW w Warszawie będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest osobiste złożenie w terminie od 2 do 13  listopada 2023 rw dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium Pełnomocnictwa do odbioru dyplomu. Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odebrali dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty na naszej stronie oraz na Facebooku.

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1 godziny. Dokładny plan i harmonogram uroczystości zostaną ogłoszone w drugiej połowie listopada 2023 r.  

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 11 października do 7 listopada 2023 r. wpłaty w wysokości 55 zł na rachunek bankowy o numerze:

27 1600 1462 1800 9683 7000 0001 

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock 

W tytule wpłaty należy wpisać: Wręczenie dyplomów, imię i nazwisko, nr albumu, kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E).

Składka przeznaczona jest na: 

  • zakup biretów, które będą dla Was pamiątką ukończenia studiów, 
  • opłacenie usługi fotografa, który zrobi zdjęcie każdej osobie odbierającej dyplom i który będzie do Waszej dyspozycji po uroczystości (możliwe będą zdjęcia grupowe i indywidualne), 
  • dekorację sali i inne koszty związane z przygotowaniem uroczystości. 

Organizatorzy zapewniają togi dla wszystkich absolwentów uczestniczących w uroczystości. 

Dodatkowe informacje związane z uroczystością można uzyskać w dziekanatach WBMiP (pok. 214 GG; tel.: 24 367 21 52; e- mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl oraz w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl). 

Szanowni Absolwenci!

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Pani Prorektor Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów. 

ZAPISY: https://forms.office.com/e/wfSVaSv9cG