Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie

Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie

W dniu 12 lipca 2023 r. w AGH w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Akademią Górniczo–Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego, ze strony AGH porozumienie podpisał Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski w obecności prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka – Dyrektora Centrum Energetyki AGH oraz dr hab. inż. Marka Ściążko – Centrum Energetyki AGH.

Celem podpisania porozumienia jest współpraca w zakresie:

  • realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz wspólnej realizacji usług eksperckich w ramach projektów,
  • inicjowania i przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w ramach programów krajowych oraz europejskich,
  • wzajemnego udostępniania aparatury do badań prowadzonych przez Uczelnie,
  • wspólnych publikacji i zgłoszeń patentowych,
  • organizowania seminariów, kursów, warsztatów i spotkań z udziałem pracowników, doktorantów i studentów w zakresie problematyki będącej przedmiotem zainteresowań Stron,
  • współpraca przy kształceniu kadr w zakresie wykonywania prac doktorskich, w tym doktoratów wdrożeniowych oraz prac dyplomowych,
  • promocji wspólnych osiągnięć w działalności badawczo-rozwojowej obu Uczelni.
Porozumienie z AGH
Porozumienie z AGH
Porozumienie z AGH