PKN ORLEN S.A. nagrodzi najlepsze prace badawcze

PKN ORLEN S.A. nagrodzi najlepsze prace badawcze

PKN ORLEN, w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających w Polsce. Laureaci otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, przyznane przez Prezesa Zarządu Koncernu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia br., a laureatów poznamy w pierwszej połowie listopada br.

Głównym celem konkursu jest propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników jednostek naukowych od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca br. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN ORLEN, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych.

Zwycięzca, za najlepszą pracę badawczą otrzyma 10 000 złotych. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie wyróżnienie w wysokości 8 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 6 000 zł. Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 3 tys. zł oraz nagrody specjalnej za szczególny wkład w rozwój na rzecz PKN ORLEN S.A. w wysokości równoważnej nagrodzie I stopnia.

Oceny zgłoszonych do Konkursu prac oraz zgłoszeń do nagrody specjalnej dokona w drodze głosowania Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów PKN ORLEN. 

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w Regulaminie, który jest dostępny w siedzibie PKN ORLEN oraz na stronie internetowej www.orlen.pl.