Nawiązanie współpracy ze Spółką GAZTECH

Nawiązanie współpracy ze Spółką GAZTECH

W dniu 12 października 2021 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Spółką GAZTECH.

gaztech
gaztech_2

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności z-cy Prorektor dr hab. inż. Jacka Wernika, prof. uczelni, ze strony Spółki Prezes Zarządu – Norbert Zieliński w obecności dyrektora projektów innowacyjnych Jakuba Moskala.

Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej Politechniki Warszawskiej przy jednoczesnym wsparciu ze strony Spółki GAZTECH działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, mając na uwadze osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i kształcenia.

Współpraca obejmować będzie:

1) pobudzanie aktywności innowacyjnej,

2) doskonalenie zawodowe kadry,

3) transfer wiedzy do praktyki gospodarczej,

4) wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty, m.in. prefabrykację i montaż kompletnych urządzeń, instalację przemysłowych oraz zagadnienia inżynierii materiałowej,

5) promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.