List intencyjny ws. powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej

fot. PKN ORLEN S.A.

W dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. został podpisany list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Liderem Mazowieckiej Doliny Wodorowej będzie PKN ORLEN.

Interesariuszami listu są:

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 3. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
 4. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Instytut Energetyki Instytut Badawczy
 6. Politechnika Warszawska
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 8. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 9. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 10. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 11. TOYOTA Motor Poland Company Limited Spółka z o.o.
 12. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 13. ALSTOM KONSTAL S.A.
 14. SIEMENS ENERGY Sp. z o.o.
 15. Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
 16. Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
 17. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 18. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 19. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 20. UNIQATE Sp. z o. o.
 21. Stomil Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 22. NanoSpacLab Sp. z o.o.
 23. Instytut Informatyki i Opto-Elektroniki
 24. Politechnika Łódzka

 

Politechnikę Warszawską reprezentowała dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni – Prorektor PW ds. Filii w Płocku, jednocześnie podpisując list intencyjny.

fot. PKN ORLEN S.A.

fot. PKN ORLEN S.A.

Orlen Dolina Wodorowa4

fot. Tomasz Niesłuchowski / Agencja Wyborcza.pl

Celem podmiotów, w tym instytucji i uczelni podpisujących list intencyjny jest utworzenie „Mazowieckiej Doliny Wodorowej”, bazującej na produkcji i wykorzystaniu zero- i nisko-emisyjnego wodoru, w ramach współpracy, przy wykorzystaniu własnych zasobów, w tym wiedzy, doświadczenia i know-how. Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany, m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Podmioty zadeklarowały:

1) współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego oraz badawczo-rozwojowego w celu zbudowania Mazowieckiej Doliny Wodorowej;

2) wykorzystanie potencjału współpracy pomiędzy biznesem i środowiskiem naukowym w celu budowy pełnego łańcucha wartości wodoru poprzez realizację prac naukowo-badawczych i innowacyjnych, inwestycyjnych i wdrożeniowych;

3) rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie technologii wodorowych;

4) inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych poprzez wspieranie podmiotów współpracujących na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, a także potencjalnych odbiorców technologii;

5) analizę oraz planowanie działań, inicjatyw i przedsięwzięć związanych z gospodarką wodorową oraz optymalizację energetyczną z wykorzystaniem wodoru;

6) organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami (ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorstwami energetycznymi, operatorami i dystrybutorami oraz ich stowarzyszeniami, a także środowiskiem naukowym), zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, jak również integracją branży;

7) współpracę w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań dla kształcenia, szkolenia i rozwoju kadr w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych;

8) współpracę w obszarze medialnym, w tym wydawanie wspólnych oświadczeń i komunikatów medialnych dotyczących gospodarki wodorowej;

9) wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.