Kierunki studiów prowadzone w Płocku znowu w krajowej czołówce

Kierunki studiów prowadzone w Płocku znowu w krajowej czołówce

Politechnika Warszawska, której Filia w Płocku kształci studentów od blisko 60 lat, po raz kolejny triumfuje w najnowszej edycji Rankingu "Perspektywy 2024".  

Już 19 raz z rzędu uczelnia ta zajęła pierwsze miejsce w grupie "Uczelnie Techniczne". Wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce uplasowała się na 3. miejscu, co oznacza, że już po raz ósmy znalazła się na podium.  

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia w tym roku 30 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriach: 

 • Prestiż 
 • Absolwenci na rynku pracy 
 • Potencjał naukowy 
 • Innowacyjność 
 • Efektywność naukowa 
 • Warunki kształcenia 
 • Umiędzynarodowienie 

Ranking Kierunków Studiów, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12 lub 13 wskaźników, pogrupowanych w sześć kryteriów: 

 • Prestiż 
 • Absolwenci na rynku pracy  
 • Potencjał akademicki 
 • Potencjał dydaktyczny 
 • Potencjał naukowy 
 • Umiędzynarodowienie 

Spośród sześciu kierunków, na których można studiować w płockim kampusie Politechniki Warszawskiej, dwa zajęły pierwsze miejsca: Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna. Kolejne dwa kierunki - Inżynieria środowiska oraz Budownictwo - uplasowały się na drugich miejscach. 

Czy warto studiować w Płocku? 

W obliczu niepewnych i ciężkich finansowo czasów, studiowanie nieco bliżej domu może być dla wielu osób jedyną dostępną opcją. Jednak nie tylko odległość od uczelni, czy niższe koszty studiowania są ważnymi argumentami przemawiającymi za podjęciem studiów na PW właśnie w Płocku. Istotne jest również gwarantowane miejsce w Domu Studenckim „Wcześniak”, wysokie stypendia socjalne, za wyniki w nauce oraz stypendia fundowane przez współpracujące z uczelnią firmy i inne możliwości uzyskania wsparcia finansowego.  

Powodów do podjęcia studiów na PW w Płocku jest oczywiście znacznie więcej, jednak najważniejszym argumentem jest niezmiennie fakt, że można tu studiować na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Politechnika Warszawska niezmiennie utrzymuje swoją wysoką pozycję, oferując doskonałe warunki naukowe i dydaktyczne oraz wysoką jakość kształcenia. Przekłada się to bezpośrednio na fakt, że absolwenci są cenieni na rynku pracy, co potwierdzają chociażby wyniki tegorocznego Rankingu Perspektyw. 

Studiowanie w płockim kampusie Politechniki Warszawskiej to inwestycja w przyszłość. Wysoki poziom kształcenia, prestiż uczelni oraz jej silna pozycja na rynku pracy to argumenty, które przemawiają same za siebie.

Ranking - uczelnie akademickie
Ranking - uczelnie techniczne
Technologia chemiczna
Mechanika i budowa maszyn

Pełne wyniki są dostępne na stronie: https://2024.ranking.perspektywy.pl/