Problemy naukowe w zarządzaniu projektami

Konferencja międzynarodowa - zakończona

Pełna nazwa Konferencji:

Konferencja naukowa "Problemy naukowe w zarządzaniu projektami"

Organizatorzy:

  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wydział Zarządzania, Wrocław - główny organizator
  • Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Instytut Budownictwa, Zakład Konstrukcji i Technologii Budowlanych, Płock - współorganizator

Termin i miejsce konferencji:

  • 27-29 maj 2015 r.
  • województwo dolnośląskie