Zasady rejestracji i harmonogram sesji

Zasady rejestracji studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii:

Studia stacjonarne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017:

  • Budownictwo 
  • Inżynieria środowiska 
  • Mechanika i budowa maszyn 
  • Technologia chemiczna 

Studia niestacjonarne zaoczne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017:

Informacje dotyczące testu kompetencyjnego z języka obcego na poziomie B2 (termin i miejsce egzaminu, podział na grupy egzaminacyjne) są dostępne w gablocie Zespołu Lektorów oraz tutaj.

  • Budownictwo
  • Inżynieria środowiska 
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Technologia chemiczna