Zasady rejestracji i harmonogram sesji

Zasady rejestracji studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii:

Studia stacjonarne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Studia niestacjonarne zaoczne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr letni w roku akademickim 2017/2018