Zasady rejestracji i harmonogram sesji

Zasady rejestracji studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii:

Studia stacjonarne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017:

Studia niestacjonarne zaoczne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017:

Informacje dotyczące testu kompetencyjnego z języka obcego na poziomie B2 (termin i miejsce egzaminu, podział na grupy egzaminacyjne) są dostępne w gablocie Zespołu Lektorów oraz tutaj.