Zasady rejestracji i harmonogram sesji

Zasady rejestracji studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii:

Studia stacjonarne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019

  • Budownictwo 
  • Inżynieria środowiska
  • Mechanika i budowa maszyn 
  • Technologia chemiczna 

Studia niestacjonarne zaoczne

Szczegółowe zasady rejestracji na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019

  • Budownictwo
  • Inżynieria środowiska 
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Technologia chemiczna