Aktualności

Legia Akademicka

ZAPROSZENIE

W dniu 11 stycznia 2018 r.(czwartek) wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej są zaproszeni na Dzień Legii Akademickiej w godzinach 10.00-15.00, w programie:

 • strzelnica kontenerowa - możliwość strzelania w godzinach 10.00-15.00 (pod budynkiem Wydziału Inżynierii Lądowej – ul. Lecha Kaczyńskiego 16, (dawniej Aleja Armii Ludowej 16))
 • prezentacja sprzętu wojskowego10.00-15.00 (Hol Główny budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii - CZIiTT – ul. Rektorska 4)
 • wykład inauguracyjny programu Legia Akademicka w godzinach 12.15-14.00 (Sala 4.01 budynek CZIiTT – ul. Rektorska 4)

Informacje dla zainteresowanych udziałem w programie Legia Akademicka

 1. formularze- na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej
 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Dziale ds. Studiów: w godzinach pracy Działu 8.00-16.00, - w terminie do 31 stycznia 2018 r. , adres Działu ds. Studiów: Politechnika Warszawska, Dział ds. Studiów, ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717, 00-644 Warszawa
 3. więcej informacji znajduje się na stronach www Politechniki Warszawskiej i MON

Komunikat dla studentów 3 roku studiów inżynierskich oraz 1 roku studiów magisterskich na kierunku Budownictwo

Zastępstwa za dr inż. Irenę Cios

W związku z nieobecnością dr inż. Ireny Cios od 28.11.2017 do końca roku kalendarzowego w rozkładzie zajęć zostają wprowadzone następujące zastępstwa:

na III roku studiów inżynierskich:

- grupa 1: Fundamentowanie -p- środa – tydzień parzysty, godz. 11:35-13:05, sala 46

- grupa 3: Fundamentowanie -p- piątek – 1.12. oraz 15.12., godz. 10:55-12:25, sala 38

na I roku st. magisterskich:

- grupa 1: Wzmacnianie i stabilizacja podłoża -p- środa – tydzień parzysty, 18:05-19:35, sala 53

- grupa 2: Wzmacnianie i stabilizacja podłoża -p- środa – tydzień nieparzysty, 18:05-19:35, sala 53

Jednocześnie przypominamy, że tygodnie parzyste i nieparzyste można sprawdzić pod adresem:

https://goo.gl/owpfN3

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Szkolenie bibliioteczne

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia będzie prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Dostęp do poczty elektronicznej dla nowoprzyjętych studentów

Dostęp do poczty elektronicznej dla nowoprzyjętych studentów

Każdy nowoprzyjęty, aktywny student Politechniki Warszawskiej otrzymał adres e-mail w postaci:

1) numeralbumu@pw.edu.pl;

2) dostęp do poczty elektronicznej możliwy jest poprzez witrynę portal.office.com;

3) hasło generowane jest zgodnie z algorytmem dostępnym na stronie (podobnie jak do serwisów USOSweb i APD): https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Nieczynny dziekanat - 14 sierpnia br.

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia br. Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie nieczynny.

Komunikat dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT SA  (Grupa Cantoni) zaprasza studentów kierunku mechanika i budowa maszyn na spotkanie w najbliższą środę, 21 czerwca o godz. 10 do auli w Gmachu Mechaniki. Przedmiotem spotkania jest przedstawienie oferty pracy dla absolwentów studiów magisterskich jak również inżynierskich oraz nawiązanie współpracy w zakresie praktyk i stażu dla studentów.

Dyżury nauczycieli Wychowania Fizycznego

Dyżury nauczycieli Wychowania Fizycznego w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017: 

Data Godz. Nauczyciel
20 czerwiec (wtorek) 10:00 - 12:00 mgr K. Stańczak
22 czerwiec (czwartek) 10:00 - 12:00 mgr K. Stańczak
27 czerwiec (wtorek) 10:00 - 12:00 dr Szymon Zuziak
29 czerwiec (czwartek) 10:00 - 12:00 dr Szymon Zuziak

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych dot. lektoratu

Informuje się studentów I roku, że na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów (obok pokoju 228, II piętro) wywieszona jest lista wszystkich studentów z przydziałem poziomu umiejętności językowych na podstawie matury pisemnej,   wg obowiązującej klasyfikacji umiejętności CEF (Common European Framework). Proszę sprawdzić, czy zamieszczone dane są poprawne. Jeśli są niezgodności, proszę je zgłosić do sekretariatu Zespołu Lektorów, pokój 218.

Informacja dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

20-30 września 2016 r.

W związku z okresem rejestracyjnym uprzejmie informujemy, że w dniach 20-30 września br. Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

Test Kompetencyjny na poziomie B2 (10.09.2016) na studiach niestacjonarnych

Test Kompetencyjny B2

Uwaga:

 1. Do testu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy mają zaliczone wszystkie moduły (semestry) i nie zdali egzaminu w sesji zimowej.
 2. Listy osobowe z przydziałem do sal będą wywieszone 07.09.2016 na tablicy informacyjnej ZL (obok pok. 228) i na drzwiach sal w dniu przeprowadzania testu.

 

Przeprowadzenie testu: 

 1. Test  trwa 120 minut. Proszę zgłosić się 15 minut wcześniej.
 2. Test odbędzie się w jednej turze: 08.00-10.00.
 3. Student zgłasza się na egzamin z indeksem lub legitymacją studencką.
 4. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 5. W czasie trwania testu wszystkie telefony komórkowe muszą być wyłączone i odłożone poza zasięgiem, w miejscu wskazanym przez egzaminatora. Telefon nie może także być używany do innych celów, np. jako zegarek. W czasie trwania testu nie wolno zadawać Komisji Egzaminacyjnej żadnych pytań.
 6. Niestosowanie się do poleceń egzaminatora może oznaczać usunięcie studenta z sali. Usunięciem z sali będzie skutkować każda próba ściągania lub porozumiewania się z inną osobą.

 

Wpisywanie ocen: 

 1. Wynik testu (tablica obok pok. 228) i wpisy do indeksu (pok. 227) w  tym samym dniu, tj. 10.09.2016 godz. 11:00-12:00.
 2. Wpisu dokona wykładowca, który prowadził zajęcia w ostatnim semestrze przed testem. Każda ocena, także negatywna, musi być wpisana do indeksu. W przypadku oceny negatywnej dalsze decyzje podejmuje Dziekan.

15 czerwca 2016 r.

15 czerwca 2016 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 15.06.2016 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

27 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja br. (piątek) Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

2 maja 2016 r.

2 maja 2016 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

Lektorat

Lektorat

Informacja dotyczy lektoratu języka obcego, który rozpoczyna się od III semestru studiów

Dziekanat - przerwa świąteczna

Uprzejmie informuję, że Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych od dnia 24 grudnia 2015 r. do dnia 6 stycznia 2016 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

21.12.2015 r.

21.12.2015 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 21.12.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

Komunikat dla dyplomantów semestru 7

Komunikat dla dyplomantów semestru 7

Otrzymaliśmy zgodę Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka na przedłużenie okresu internetowych zapisów kandydatów ma studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna do 12 lutego 2016 r. (piątek), jak również na wydłużenie okresu przyjmowania od kandydatów wymaganych dokumentów do 15 lutego 2016 r. (poniedziałek).
W związku z powyższym egzamin dyplomowy (inżynierski) powinien odbyć się w terminie do 15 lutego 2016 r., a praca dyplomowa zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinna być przyjęta i zaakceptowana  przez promotora oraz zamieszczona w module APD systemu USOS do 2 lutego 2016 r.

12 grudnia 2015 r.

12 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych w dniu 12 grudnia 2015 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych zaocznych

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych zaocznych

Studenci, którzy nie złożyli w okresie rekrutacji kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do dostarczenia kopii do Dziekanatu do dnia 19 grudnia 2015 r.  Przy składaniu kopii proszę mieć oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.