Aktualności

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych dot. lektoratu

Informuje się studentów I roku, że na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów (obok pokoju 228, II piętro) wywieszona jest lista wszystkich studentów z przydziałem poziomu umiejętności językowych na podstawie matury pisemnej,   wg obowiązującej klasyfikacji umiejętności CEF (Common European Framework). Proszę sprawdzić, czy zamieszczone dane są poprawne. Jeśli są niezgodności, proszę je zgłosić do sekretariatu Zespołu Lektorów, pokój 218.

Informacja dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

20-30 września 2016 r.

W związku z okresem rejestracyjnym uprzejmie informujemy, że w dniach 20-30 września br. Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

Test Kompetencyjny na poziomie B2 (10.09.2016) na studiach niestacjonarnych

Test Kompetencyjny B2

Uwaga:

  1. Do testu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy mają zaliczone wszystkie moduły (semestry) i nie zdali egzaminu w sesji zimowej.
  2. Listy osobowe z przydziałem do sal będą wywieszone 07.09.2016 na tablicy informacyjnej ZL (obok pok. 228) i na drzwiach sal w dniu przeprowadzania testu.

 

Przeprowadzenie testu: 

  1. Test  trwa 120 minut. Proszę zgłosić się 15 minut wcześniej.
  2. Test odbędzie się w jednej turze: 08.00-10.00.
  3. Student zgłasza się na egzamin z indeksem lub legitymacją studencką.
  4. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
  5. W czasie trwania testu wszystkie telefony komórkowe muszą być wyłączone i odłożone poza zasięgiem, w miejscu wskazanym przez egzaminatora. Telefon nie może także być używany do innych celów, np. jako zegarek. W czasie trwania testu nie wolno zadawać Komisji Egzaminacyjnej żadnych pytań.
  6. Niestosowanie się do poleceń egzaminatora może oznaczać usunięcie studenta z sali. Usunięciem z sali będzie skutkować każda próba ściągania lub porozumiewania się z inną osobą.

 

Wpisywanie ocen: 

  1. Wynik testu (tablica obok pok. 228) i wpisy do indeksu (pok. 227) w  tym samym dniu, tj. 10.09.2016 godz. 11:00-12:00.
  2. Wpisu dokona wykładowca, który prowadził zajęcia w ostatnim semestrze przed testem. Każda ocena, także negatywna, musi być wpisana do indeksu. W przypadku oceny negatywnej dalsze decyzje podejmuje Dziekan.

15 czerwca 2016 r.

15 czerwca 2016 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 15.06.2016 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

27 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja br. (piątek) Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

2 maja 2016 r.

2 maja 2016 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

Lektorat

Lektorat

Informacja dotyczy lektoratu języka obcego, który rozpoczyna się od III semestru studiów

Dziekanat - przerwa świąteczna

Uprzejmie informuję, że Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych od dnia 24 grudnia 2015 r. do dnia 6 stycznia 2016 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

21.12.2015 r.

21.12.2015 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 21.12.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

Komunikat dla dyplomantów semestru 7

Komunikat dla dyplomantów semestru 7

Otrzymaliśmy zgodę Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka na przedłużenie okresu internetowych zapisów kandydatów ma studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna do 12 lutego 2016 r. (piątek), jak również na wydłużenie okresu przyjmowania od kandydatów wymaganych dokumentów do 15 lutego 2016 r. (poniedziałek).
W związku z powyższym egzamin dyplomowy (inżynierski) powinien odbyć się w terminie do 15 lutego 2016 r., a praca dyplomowa zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinna być przyjęta i zaakceptowana  przez promotora oraz zamieszczona w module APD systemu USOS do 2 lutego 2016 r.

12 grudnia 2015 r.

12 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych w dniu 12 grudnia 2015 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych zaocznych

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych zaocznych

Studenci, którzy nie złożyli w okresie rekrutacji kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do dostarczenia kopii do Dziekanatu do dnia 19 grudnia 2015 r.  Przy składaniu kopii proszę mieć oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Komunikat dla dyplomantów semestru 7

Komunikat dla dyplomantów semestru 7

Studenci semestru 7 kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016, powinni zapisać się w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie 7-31 stycznia 2016 r. i złożyć wymagane dokumenty do 1 lutego 2016 r. W związku z powyższym egzamin dyplomowy (inżynierski) powinien odbyć się w terminie do 31 stycznia 2016 r., zaś praca dyplomowa powinna być przyjęta i zaakceptowana  przez promotora oraz zamieszczona w module APD systemu USOS przed 20 stycznia 2016 r.

Decyzje stypendialne

Studenci, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy materialnej do 15 października br. uprzejmie proszeni są do Dziekanatu po odbiór decyzji w sprawie stypendium:

-socjalnego,

-socjalnego zwiększonego,

-specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

-zapomogi.

12.11.2015 r.

12.11.2015 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 12.11.2015 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia

W zastępstwie za mgr B. Chorosińską zajęcia w dniu 06.11.br poprowadzi dr Tomasz Suski z Ochrony własności intelektualnej (2godz.). W związku z powyższym zamiast zajęć z Podstaw gospodarki rynkowej poprowadzone zostaną kolejne zajęcia z Ochrony własności intelektualnej.

Ochrona własności intelektualnej (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Ochrona własności intelektualnej (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Zajęcia z Ochrony własności intelektualnej dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku Budownictwo oraz Inżynieria środowiska zostały przełożone z 28.10.br na dzień 29.10.br w godz.14:15-16:00 Aula GG oraz z 04.11.br na 05.11.br w godz. 14:15-16:00 s.39 GG. Zajęcia poprowadzi w zastępstwie dr Marlena Piekut.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Inżynieria środowiska

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Inżynieria środowiska

W dniu 23.10.2015 r. nie odbędzie się wykład z Chemii dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska z prof. nzw. dr hab. inż. Zofią Kowalewską. Wykład odbędzie się w innym uzgodnionym terminie.

Komunikat dla studentów kierunku Technologia chemiczna studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia

Komunikat dla studentów kierunku Technologia chemiczna studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia

Spotkanie organizacyjne  z Laboratorium tworzyw sztucznych dla studentów semestru 7 studiów niestacjonarnych zaocznych  kierunku Technologia Chemiczna odbędzie się w sobotę 24.10.2015r. o godz. 10:15 w sali 27.